Polityka prywatności.

Polityka prywatności oraz stosowania plików cookie i podobnych technologii.

Polityka prywatności

Poniższa polityka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookie i podobnych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej https://www.winnicalipkawielka.pl/ oraz profilu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/winnicalipkawielka i https://www.instagram.com/winnica_lipka_wielka/.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) Administratorem Twoich danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA BARBARA NAPIERAŁA z siedzibą w Lwówek, ul.  Nowotomyska 33, 64-310, NIP: 7880001951.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane w celu:

 

- podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

- zawarcia i realizacji umowy,

- rachunkowym, księgowym i archiwalnym,

- statystycznym i analitycznym,

- ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

- marketingu oraz remarketingu własnych usług i produktów.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO czy też wyrażona zgoda na stosowanie plików cookie i podobnych technologi.

Jakie dane gromadzimy?

Pamiętaj! Podanie danych jest dobrowolne ale może okazać się niezbędne do pełnej i prawidłowej realizacji usługi.

 

Dane niezbędne do realizacji usługi:

- imię i nazwisko,

- wskazane przez Ciebie adresy np. adres do doręczeń, rozliczeniowy, zamieszkania czy też adresy wykonania usług,

- numer telefonu,

- adres poczty elektronicznej,

- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej: nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

 

Dane internetowe:

- adres IP,

- rodzaj systemu operacyjnego oraz przeglądarki,

- zanonimizowane dane demograficzne oraz geolokalizacji,

- język,

- odwiedzane miejsca,

- źródła wejść, czas wizyt oraz Twoją aktywność na zarządzanych przez nas stronach internetowych.

 

Inne dane, które dobrowolnie przekazałeś za pośrednictwem wskazanych środków poniżej.

Jak gromadzimy dane?

Część danych gromadzonych jest automatycznie w wyniku Twojej wizyty na zarządzanych przez nas stronach internetowych. Dla celów marketingowych i remarketingowych zbieramy dane za pośrednictwem Google Analytics czy Google Ads na podstawie wcześniej uzyskanej zgody. Więcej szczegółów dot. tego zagadnienia znajdziesz w części dot. Stosowanie plików i innych technologii.

Ponadto gromadzenie danych następuje za pośrednictwem poczty e-mail, formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych stronach www.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż jest to wymagane do realizacji celu w jakim zostały zebrane. Dane potrzebne do realizacji i wykonania zleconych usług będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich realizacji oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Pamiętaj również, iż obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek dłuższego ich przechowywania np. do realizacji celu rachunkowego, księgowego i archiwalnego.

Natomiast szczegółowe informacje dot. przechowywania danych internetowych znajdziesz w części opisującej  Stosowanie plików i innych technologii.

Komu przekazujemy zebrane dane?

Przekazujemy dane podmiotom, które będą przetwarzać je na nasze zlecenie, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartych umów. Jakie dane udostępniamy?

Dane, które są niezbędne do realizacji celów np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi technologiczne w tym IT, firmom kurierskim, firmie księgowej, radcy prawnemu czy też biurom informacji gospodarczej. Pamiętaj, iż Twoje dane mogą być także przekazane instytucjom i organom państwowym.

Czy wiesz jakie posiadasz prawa?

Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, otrzymania kopii. ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzyskanej wcześniej zgody oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane nie zostaną usunięte?

Dane, które są niezbędne do realizacji, wykonania umowy i przedawnienia się roszczeń z tytułu jej zawarcia czy też umożliwiające wywiązanie się przez nas z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Stosowanie plików i innych technologii.

Co to są pliki cookie?

Cookie to niewielkie pliki zawierające elementy tekstu, który przeważnie składa się z liter i cyfr. Są one zapisywane na urządzeniu, które użytkownik wykorzystuje do przeglądania witryn internetowych np. komputer, laptop, tablet lub smartfon. Za ich pośrednictwem zbierane są dane między innymi o częstotliwości odwiedzania witryny, aktywności w obrębie witryny oraz skuteczności emitowanych reklam.

Wykorzystujemy różne pliki cookie oraz zapytania adresowane do naszych serwerów.

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie, które są konieczne, wpływają na funkcjonalność i wydajność, pozwalają na prowadzenie analiz i kierowanie reklam. Gromadzimy oraz przechowujemy zapytania http adresowane do naszych serwerów. W tym przypadku są to min. informacje o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP urządzenia, z którego kierowano zapytanie, ilość danych wysłanych przez serwer, czas nadejścia oraz informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie zapytania.

Dlaczego stosujemy pliki cookie?

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i rozwój naszych witryn internetowych, pomoc w odszukaniu właściwych treści oraz kierowania odpowiednich reklam.

Jakie dane wykorzystujemy?

Stosując pliki cookie nie wykorzystujemy danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika. W celu optymalizacji witryn oraz w celu analitycznym i kierowania reklam wykorzystywane są anonimowe dane dotyczące aktywności w witrynie, geolokalizacji (tj. miejscowości, anonimowe dane demograficzne użytkowników (np. wiek, płeć) oraz zapytania http adresowane do naszych serwerów.

Jaki czas pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu?

Pliki cookie “tymczasowe” przechowywane są wyłącznie przez okres przeglądania Internetu. Tracą one ważność i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Pliki cookie “trwałe” pozostają na urządzeniu nie tracąc ważności po zamknięciu przeglądarki internetowej. Czas pozostania na urządzeniu różni się w zależności od pliku cookie.

Stosujemy pliki cookie podmiotów trzecich.

Użytkownik przeglądając nasze witryny  może otrzymać pliki cookie pochodzące od podmiotów trzecich np. Google, Facebook.

Więcej informacji na temat tych cookie możesz znaleźć na stronach internetowych wskazanych podmiotów trzecich:

- Google,

- Facebook.

Do Twojej decyzji należy akceptacja plików cookie.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać– szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna. Poniżej przedstawiamy tryb postępowania dotyczący zmian ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

- Microsoft Edge,

- Internet Explorer,

- Mozilla Firefox,

- Chrome,

- Safari,

- Opera.

 

Urządzenia mobilne:

- Android,

- Windows Phone,

- Safari.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

KONTAKT

Winnica Lipka Wielka

Lipka Wielka 28, 64-310 Lwówek

Dagmara Semrau tel. 515 057 930

Copyright © 2024, Winnica Lipka Wielka. Polityka Cookie.

Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności

Winnica Lipka Wielka

Lipka Wielka 28

64-310 Lwówek

Dagmara Semrau

tel. 515 057 930

Copyright © 2023, Winnica Lipka Wielka. Polityka Cookie.

Polityka prywatności